Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου

Δραστηριότητες Μεσοδιαστήματος 5ης και 6ης εβδομάδας Για τις δραστηριότητες εργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί: Μαθιόπουλος Κωνσταντίνος, Νταβέας Θεμιστοκλής και Παπαγεωργακόπουλος Ηλίας   Δραστηριότητα 1:  Ερωτηματολόγιο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Για να […]