Έργα μαθητών κατά το σχολικό έτος 2013-2014

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο έργα μαθητών του Γενικού Λυκείου Αριστομένη, του Γυμνασίου Αριστομένη και του 18 Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας.

Αναρτήσεις Έργων της Ηλεκτρονικής Τάξης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *