Πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα για τη διαμόρφωση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη

Αγαπητοί συνάδελφοι,

στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στο ευρωπαϊκό έργο SEER μέσω του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην παρακάτω έρευνα.

Το έργο SEER επιδιώκει την ενίσχυση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο επιδιώκει να διερευνήσει τις παρούσες στάσεις αλλά και ανάγκες των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ως προς την υλοποίηση της εκπαίδευσης STE(A)M σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και τύπους εκπαίδευσης . 

Προσκαλούμε:

  • Υποψήφιους – μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ή φοιτητές/τριες
  • Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτές/τριες όλων των βαθμίδων και τύπων εκπαίδευσης 
  • Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους εκπαιδευτικών οργανισμών όλων των βαθμίδων και τύπων εκπαίδευσης

να συμμετέχουν στην έρευνα, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη για το μέλλον της εκπαίδευσης STE(A)M.

🔸 Η έρευνα διατίθεται στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά και Ιταλικά. 

🔸 Διαθέσιμη μέχρι 30/4/2024

Για να συμμετέχετε στην έρευνα ακολουθείστε τον σύνδεσμο: 

https://survey.daissy.eap.gr/index.php/716755

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος του έργου SEER. Το έργο SEER: “The STE(A)M Education European Roadmap” (“Ο δρόμος της Ευρώπης προς την Εκπαίδευση STE(A)M”) έχει ως στόχο να παράσχει μια σειρά από οδικούς χάρτες οι οποίοι θα ανοίξουν το δρόμο για τις πολιτικές και θεσμικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για τη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή και ενσωμάτωση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη. Το έργο SEER συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος EU Horizon (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-70 – HORIZON-CSA) και συντονίζεται από το European Schoolnet. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.scientix.eu/projects/steam-partnerships/the-seer.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

Μπορείτε να προωθήσετε την πρόσκληση και σε συναδέλφους ανεξάρτητα από την ειδικότητα και την βαθμίδα εκπαίδευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *